Pers

gentblogt.be - Oude Dokken: teleurstelling en ongeloof
(woensdag 9 februari 2011)

De kerngroep van de ‘Bewoners voor een Koopvaardijpark’ bestudeerden maandagavond het definitief voorstel voor het RUP Oude Dokken dat deze maand ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad. De initiatiefnemers voor het burgerinitiatief ‘Voor een leefbare en duurzame wijk Oude Dokken’ zijn diep teleurgesteld in het feit dat de wijzigingen zich hoofdzakelijk beperken tot wat opsmuk. Ongeloof is er over het feit dat de kromme berekeningen rond de groennorm nog altijd in de toelichtingsteksten terug te vinden zijn.

Nooit inspraak over de grond van de zaak

Het wegwuiven van bezwaren, bekommernissen en suggesties blijkt ondertussen een constante in het dossier Oude Dokken sinds het project in 2006 werd gelanceerd. Nu opnieuw worden de opmerkingen van 2.500 burgers die het burgerinitiatief ondersteunden en het goed onderbouwde advies van de GECORO volledig opzij geschoven en genegeerd op één – gedeeltelijke – uitzondering na (grondgebonden woningen).

De eigen financiële en prestigebelangen van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) als projectontwikkelaar wegen blijkbaar dermate dat er geen ruimte is om ruimer te denken en de context van de omliggende buurten mee te nemen in het debat.

Lees meer...

De Gentenaar - Bewoners nemen het woord tijdens de gemeenteraad
(maandag 24 januari 2011 - Ann Braeckman)

GENT - De 'Bewoners voor een Koopvaardijpark' verzamelden de voorbije maanden voldoende handtekeningen om het woord te krijgen tijdens de gemeenteraad. Maandagavond ijverden ze daardoor in het stadhuis voor een ander plan van aanpak voor het project 'Oude Dokken.' De bewoners maken zich zorgen over de plannen die de stad heeft met de Oude Dokken aan de Dampoort. Die buurt wordt de komende 10 tot 15 jaar omgevormd tot een nieuwe wijk aan het water.

'Op verschillende dialoogcafés hebben we onze mening weergegeven', zei Pieter Van Vooren van het buurtinitiatief, 'maar wij merken dat er geen rekening wordt gehouden met onze visie. Daarom zijn we een burgerinitiatief gestart.'

De bewoners willen dat er eerst een duurzame oplossing is voor het mobiliteitsprobleem in de buurt vooraleer men start met de plannen op de site. 'Er moet duidelijkheid zijn over de Handelsdokbrug en de verkeerssituatie aan de Dampoort', klonk het.

Voorts is de groep voorstander van één groot park aan de Oude Dokken. 'Nu is alles in kleine stukjes verspreid over de site, terwijl de Gentenaars nood hebben aan één groen park van zo'n 10 à 12 hectare. Het is wellicht de laatste kans in Gent om zo'n park te realiseren.'

Lees meer...

De Gentenaar - Buren zetten stadspark op agenda gemeenteraad
(donderdag 6 januari 2011 - Dieter Herregodts)

GENT - De bewoners rondom de toekomstige stadswijk Oude Dokken geven hun strijd voor een groot stadspark niet op. Zij verzamelden bijna 3.000 handtekeningen en dwingen daarmee een burgerinitiatief af. Zij mogen binnenkort zelf in de gemeenteraad hun standpunten verdedigen.

Nu zijn de Oude Dokken nog een industriële woestenij, maar de komende vijftien jaar verrijst in het gebied rondom het Handelsdok en het Houtdok een compleet nieuwe stadswijk, met 1.500 woningen, kantoren, een bibliotheek, een school en een sporthal.

Onvoldoende

Tussen de gebouwen en naast het water is er plaats voor kleine buurtparkjes. Zo komt er onder meer een evenementenpark aan de Koopvaardijlaan, op de plaats waar vroeger Inter-Beton gevestigd was. Voor de omwonenden van de toekomstige stadswijk is dat ruim onvoldoende.

'Het groen dat nu in de plannen voorzien is, stelt weinig voor', zegt Bart Van Doorsselaere. 'In de omliggende wijken Sluizeken, Muide, Dampoort en Macharius is er nu nauwelijks park te vinden. De Oude Dokken bieden een unieke kans om daar iets aan te veranderen. Met die kleine, versplinterde stukjes groen gaan we er niet komen.'

Lees meer...  

gentblogt.be - Buren zetten stadspark op agenda gemeenteraad
(donderdag 6 januari 2011)

Regionale zender AVS
(vrijdag 7 mei 2010)

copyright AVS

De Standaard - Bewoners pleiten voor ‘Koopvaardijpark' aan Oude Dokken
(zaterdag 8 mei 2010)

GENT - De komende 15 jaar bouwt Gent aan de Oude Dokken een nieuwe wijk aan het water. Bewoners maken zich nu al zorgen dat er te weinig groen is gepland.

In het nieuwe Gentse stadsdeel aan de Oude Dokken komen er zo'n 1.200 tot 1.500 nieuwe woningen, verschillende groenzones, kantoren en nieuwe publieke voorzieningen. Vooraleer de werkzaamheden kunnen beginnen, moet het gebied een nieuwe bestemming krijgen via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Bewoners voor een Koopvaardijpark zijn het niet eens met de plannen van de stad om verschillende kleinere groenzones in te plannen en zullen hun bezwaren indienen tijdens het openbaar onderzoek dat loopt tot 8 juli.

‘Het project voorziet in groen', zegt Pieter Van Vooren, ‘maar het is allemaal versplinterd in kleine stukken en in veel gevallen is het omgeven door de hoge wanden van de hoogbouw. Terwijl iedereen hier in de buurt — maar wellicht ook de toekomstige nieuwe inwoners — snakt naar meer groen. De wijken Muide, Ham, Macharius, Dampoort vertonen nu al tekorten op de groennorm. Die nieuwe groenzones zijn maar een druppel op een hete plaat.'

Lees meer...

De Gentenaar - 'Dromen van een park aan het water'
(zaterdag 8 mei 2010 – Ann Braeckman )

GENT - De komende 10 tot 15 jaar worden de Oude Dokken omgevormd tot een nieuwe wijk aan het water. Bewoners maken zich nu al zorgen dat er te weinig groen komt. 'Wij willen een groot Koopvaardijpark aan het Handelsdok en zullen daar hard voor strijden.' 

In het nieuwe stadsdeel aan de Oude Dokken komen er zo'n 1.200 tot 1.500 nieuwe woningen, verschillende groenzones, kantoren en nieuwe publieke voorzieningen. Vooraleer de werken van start gaan, moet het gebied een nieuwe bestemming krijgen via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Bewoners voor een Koopvaardijpark zijn het niet eens met de plannen van de stad om verschillende kleinere groenzones in te plannen en zullen hun bezwaren indienen tijdens het openbaar onderzoek dat loopt tot 8 juli.

Bezwaarschriften

'Het project voorziet in groen', zegt Pieter Van Vooren, 'maar het is allemaal erg versplinterd in kleine stukken en in veel gevallen is het omgeven door de hoge wanden van de hoogbouw. Terwijl iedereen hier in de buurt - maar wellicht ook de toekomstige nieuwe inwoners - snakt naar meer groen. De wijk Muide, Ham, Macharius, Dampoort vertonen nu al tekorten op de groennorm. Die nieuwe groenzones zijn maar een druppel op een hete plaat.'

Lees meer...